logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Beseda na DM – „Kyberšikana“

Na Domově mládeže Střední školy strojírenské, Lutín, proběhla dne 18. 4. 2013 beseda se žáky na téma: KYBERŠIKANA. Jako lektorka byla pozvaná Mgr. Lenka Poskočilová, ze střediska sociální péče „Žebřík“, z Prostějova.


Zahájení besedy v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů – téma - „KYBERŠIKANA“


Besedování v komunitním kruhu s lektorkou Mgr. Lenkou Poskočilovou ze střediska sociální péče – „ŽEBŘÍK“, Prostějov


Blíže k tématu Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí


Vyplňování osobnostního testíku…


Malé občerstvení pro zúčastněné posluchače


Chvíle pro dotazy


Závěrem několik užitečných internetových odkazů


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace