logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

For Model 2013

Jedenáctý ročník výstavy modelů historických lodí, letadel či železnic, se nemohl obejít bez našeho modelu železnice. Model železnice, který spravují tzv. vláčkaři, pod vedením p. Krumpolce v prostorách našeho Domova mládeže, nemohl na této významné akci chybět. V následující části uvádíme některé zajímavé momenty ze stěhování, převozu, vlastní instalace a opětovného převozu zpět. Zájem o naši instalovanou železnici byl obrovský. Akce probíhala od 1. 3. 2013 do 3. 3. 2013. Na vlastní akci se aktivně podíleli i žáci Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace