logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Scholaris 2014, Olomouc

Dne 26. 11. 2014, byl zahájen 19. ročník prezentační výstavy oborů vzdělávání středních škol Olomouckého kraje Scholaris 2014, na Střední škole polytechnické v Olomouci. Slavnostním přestřižením pásky, zahájil výstavu hejtman Olomouckého kraje. Vše proběhlo za účasti vystavovatelů, pozvaných hostů a představitelů veřejného života Olomouckého kraje. Letošní prezentace se zúčastnilo 87 zástupců škol. I přes narůstající počet zúčastněných škol a učilišť byl o studium na naší škole velký zájem a to jak ze strany rodičů, tak i samotných žáků devátých tříd. Poslední dobou dávají rodiče přednost jistotě získání pozdějšího zaměstnání pro své děti, před studiem mnohdy atraktivních oborů, jejichž absolventi jen stěží shánějí zaměstnání a převážně končí na úřadech práce.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace