logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Slavnostní zahájení školního roku 2013-2014


Celou akcí nás provázel Ing. Oldřich Fojtek


Úvodní slovo pronesl ředitel školy Mgr. Pavel Michalík a pak předal slovo místostarostce za obec Lutín, paní Zdeně Tomkové


Na slavnostní zahájení nového šk. roku přišlo i mnoho rodinných příslušníkůŽákům byli jmenovitě představeni učitelé Odborné výchovy a třídní učitelé


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace