logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Zkouška materiálu - trhací zkouška
Jednou ze zkoušek materiálů je tzv. statická zkouška tahem. Výše uvedenou zkouškou zjišťujeme hodnoty, které jsou nezbytně nutné pro pevnostní výpočty strojů, konstrukcí a k ověření hodnot mechanických vlastností materiálů, dodávaných z výroby ke zpracování do strojírenských závodů. Tato zkouška patří k nejpoužívanějším v technické praxi. Při zkoušce sledujeme chování materiálu za působení klidných, plynule a spojitě se měnících sil, bez rázů, při současném zjišťování závislosti mezi působící silou a deformací zkušební tyčinky, zatěžování zkušební tyčinky pokračuje plynule až do jejího přetržení. Po přetržení zkušební tyčinky vypočítáme důležité hodnoty, meze pevnosti v tahu a v tažnosti daného materiálu. Naším úkolem je výroba zkušební trhací tyčinky z dodaného vzorku materiálu. Dodávaný materiál na zhotovení zkušebních tyčinek je odlitek nepravidelného lichoběžníkového tvaru a z tohoto důvodu je jeho upínání velmi složité, je třeba používat čtyř čelistní sklíčidlo a popřípadě podložkami vymezovat vůle u jednotlivých čelistí. Každý materiál je označen nezaměnitelným číslem, které je třeba při obrábění bezpodmínečně zachovat čitelné. Zhotovíme pomocný průměr pro upínání do tří čelistního sklíčidla. Po následném zhotovení pomocného průměru je třeba zavrtat středící důlek pro upnutí s opěrou otočného hrotu. Po zhotovení středícího důlku upínáme materiál s opěrou otočného hrotu a soustružíme dle výkresu, typizovaného druhu zkušební tyčinky. Tímto přicházejí žáci do kontaktu s opracováním součástí, které nemají pravidelný geometrický tvar. Naše škola, pro firmu FOCAM v Olomouci, zhotovuje tyto tyčinky pro zkoušky tahem.

Zkušební materiál pro zkoušku tahem


Upínání materiálu do čtyřčelistního sklíčidla


Hrubování zkušebního materiálu


Polotovar pro výrobu zkušební tyčinky


Dokončovací práce na trhací tyčince


Dokončovací práce na trhací tyčince


Trhací tyčinka pro vložení do trhacího stroje


Pracovník vkládá příslušnou tyčinku do stroje


Trhací stroj FP 100 pro zkoušku tahem


Aktuální hodnoty zkoušky na monitoru


Přetržená tyčinka po zkoušce tahem


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace