logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Exkurze žáků z 8. třídy ZŠ Lutín

Žáci 8. třídy ZŠ Lutín, dne 7. 3. 2013, navštívili naši střední školu v rámci své dílenské výuky. Připravili jsme pro ně zajímavé činnosti, kde smyslem byly ukázky prací z našich oborů a vyzkoušení si jednotlivých operací v praxi. Žáci byli velmi nadšeni, že si mohli tyto operace samostatně vyzkoušet a zároveň si odnést „svůj“ výrobek.


Přivítání žáků 8. třídy ZŠ Lutín


Poučení a školení


Ukázka práce na soustruhu


Ovládání stroje pod dozorem


Konečná úprava výrobku


Drobný výrobek a zároveň dárek pro žáky


Ukázka práce z oboru Karosář


Ukázka práce z oboru Karosář


Práce s bodovačkou (odporové svařování)


Ukázka pájení na tvrdo


Popis montáže a demontáže u oboru Nástrojař


Demontáž „Lokomotivy“


Montáž „Lokomotivy“


Ukázka rovinného broušení


Ukázka frézování


Ukončení exkurze a rozloučení se s žáky


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace