logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Návštěva z firmy Honeywell.

Dne 21. 6. 2012 proběhla na naší škole pracovní schůzka s firmou Honeywell, které se zúčastnila generální ředitelka firmy Honeywell Olomouc - Dawn Lovely, ředitel výroby - Jaroslav Žváček a další pracovníci firmy. Jednání směřovalo k vzájemné pomoci jak v otázkách zaměstnanosti firmy, tak k dalšímu prohlubování spolupráce s touto firmou. Na závěr byla paní Dawn Lovely seznámena s vybavením našich učeben pro výuku žáků.


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace