logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Praktické maturitní závěrečné zkoušky
Dne 18. 4. 2012 odstartovaly letošní maturity a to praktickou zkouškou ve spolupracujících firmách a na našich dílnách. Ve firmách začali naši žáci pod dohledem instruktora studovat zadaný výkres a na CNC strojích zhotovovat program i výrobek. Na konvenčních strojích zhotovovali předem stanovenou součástku. Na našich dílnách začali žáci praktickou maturitní zkoušku nástupem, kde byli seznámeni se zadáním. Zároveň zástupce ředitele pro praktické vyučování žákům popřál hodně úspěchů a pevné nervy při zkoušce. Tyto jednotlivé části důležité životní zkoušky Vám představujeme souborem fotografií.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace