logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Poděkování firmě John Crane Sigma

Tímto bychom chtěli poděkovat firmě John Crane Sigma za sponzorský dar v podobě měřících pomůcek, které obohatí a prohloubí znalosti našich žáků v oblasti měření a tím pádem i usnadní jejich cestu do budoucího zaměstnání, kde tyto znalosti mohou plně uplatnit. Díky těmto měřidlům se můžeme zaměřit na přesnější a složitější výrobu dílců, což je pro nás velkým přínosem.


Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace