logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Regionální soutěž v CAD programech
Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). Tato soutěž je pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Sekaniny. Soutěže se zúčastnilo rekordních 52 soutěžících ze 13 škol Olomouckého kraje a z 1 školy Moravskoslezského kraje. Soutěžilo se ve třech kategoriích - 2D studenti (21 soutěžících), 3D studenti (23 soutěžících). V kategorii 2D bylo úkolem překreslit výkres desky, v kategorii 3D měli soutěžící za úkol vytvořit sestavu ventilu a učitelé tvořili sestavu upínače. Soutěžní čas pro studenty byl stanoven na 90 minut . Vzhledem k náplni učiva technické dokumentace ve studijním oboru Mechanik seřizovač se naši studenti zúčastnili pouze kategorie 3D – modelování v programu Inventor, Solidworks. Jmenovitě Tadeáš Klec student MS 4.A a Martin Provaz MS 3.A. Pro učitele a zástupce firem byla během soutěže připravena prezentace firmy 3E Praha Engineering (možnosti softwaru pro digitální navrhování). Po obědě proběhla ukázka 3D skenování (firma Abbas) a mobilní 3D učebny, kterou zapůjčil Odbor školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje. Posledním bodem programu bylo vyhodnocení pěti nejlepších účastníků z každé kategorie a nejlepší školy. I když se naši studenti neumístili na předních místech, jejich výkony byly velmi dobré a oběma patří uznání.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace