logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory - 1. kolo
Konečné výsledky přijímacího řízení pro učební obory:

23-55-H/02 Karosář
23-52-H/01 Nástrojař
23-56-H/01 Obráběč kovů CNC
23-51-H/01 Strojní mechanik

jsou zde

POUČENÍ

Vážení rodiče,

dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro učební obory (tj. 22. 4. 2018) začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Poslední den této lhůty je pondělí 7. 5. 2018, nejpozději v tento den je třeba odevzdat pro potvrzení přijetí zápisový lístek na sekretariát naší školy nebo jej předat k doručení poštou.

V případě nejasností volejte na telefon 585 757 711.

Zápisový lístek – dle školského zákona 561/2004 Sb., § 60a odst. 7

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Vzor zápisového lístku je ZDE

Informace pro přijaté uchazeče, kteří nenastupují bezprostředně po ukončení základní školy:
Zápisový lístek si vyzvedněte na:
KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc, odbor školství a mládeže
Mgr. Barbora Šenková, patro 10, kancelář 1015 tel. 585 508 559, e-mail: b.senkova@kr-olomoucky.cz

V Lutíně dne 22. 4. 2018

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace