logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Formulář a vzor přihlášky
Formulář přihlášky ke studiu na střední škole ve formátu vyplnitelného pdf je zde

Vzor vyplněné přihlášky je zde

Program Adobe Acrobat Reader DC lze stáhnout zde

Doporučený postup vyplnění:

1. Stáhnout si formulář a vzor přihlášky (ev. si nainstalovat prohlížeč pdf)
2. Vyplnit přihlášku podle vzoru
3. Připomínáme potřebu vyplnit kontakt - telefon i e-mail
4. Vyplněnou přihlášku dvakrát vytisknout a podepsat
5. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné
6. Čitelným vyplněním předejdete komplikacím
7. Nechat si od ZŠ potvrdit známky
8. Zajistit potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře
9. Doručit přihlášky do příslušných škol nejpozději do 15. 3. 2016

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace