logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Ukončení projektu SROP
Dne 7. 10. 2010 uplynulo 5 let udržitelnosti projektu "Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech". Posledním úkolem bylo odevzdání poslední monitorovací zprávy projektu 3. 11. 2010. Byla tím ukončena velmi významná etapa v_životě naší školy. Projekt přinesl naší školy vybavení za více než 3 milióny a hlavně velké zkušenosti v čerpání prostředků z EU.


29. 11. 2004 8:05 - Předání projektové žádosti3. 11. 2010 16:17 - Potvrzená kopie poslední monitorovací zprávy

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace