logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II.
Je to projekt, který navázal na předchozí projekt Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech. Zatímco první projekt se zaměřil hlavně na vybavení výpočetní a prezentační technikou a vybudování nové počítačové sítě, tento projekt řešil obnovu strojního parku dílen školy. Za více než 15 mil. Kč jsme nakoupili 13 soustruhů, 3 sloupové vrtačky, 4 frézky a dva CNC stroje. Projekt byl financován z Regionálního operačního programu NUTS Střední Morava (85%), dále Olomouckým krajem (10%) a státním rozpočtem ČR (5%). Průběh celého projektu a další informace jsou zde.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace