logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce V.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Původní web
Suplování
Rozpis OV
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Předběžné vyhodnocení oborů s výučním listem
Vážení uchazeči, vážení rodiče,

dne 16. 3. 2018 jsme předběžně vyhodnotili přihlášky na obory s výučním listem. Všichni uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení a vyhověli rovněž z hlediska kapacity oborů.

Lze tedy předpokládat, že budou v termínu podle zákona (to je 22. 4. 2018) přijati ke studiu.

Do pondělí 19. března 2018 budou odeslány e-maily a dopisy s informacemi o přijímacím řízení včetně registračního čísla přihlášky, podle kterého si můžete najít umístění uchazeče.

Předběžné vyhodnocení přihlášek na obory s výučním listem

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace